زادروز خیام خجسته باد !

زادروز حکیم عمر خیام بر همه ی ادبیات دانان و ادبیات دوستانی مانند خودم زبانخجسته باد .

چند وقت پیش نیشابور بودم و اینم عکسیه که از آرامگاه خیام  گرفتم.

خوشم میاد خیام هم مثل خودم تو اردیبهشت به دنیا اومده و اهل دله !whistling

خیام :

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من!
وین حل معما نه تو خوانی و نه من
از پس پرده گفتگویه من و تو
فدا چو پرده بیفتد نه تو مانی و نه من!

/ 0 نظر / 5 بازدید