اینجوریم میشه نگاه کرد !

+ اگه گفتین چرا فیل از سوراخ سوزن رد نمیشه ؟؟نیشخند

_ چون ته دمش گره داره !نیشخند

 

+حالا یه مورچه و پشه با هم ازدواج میکنن بچه دار نمیشن اگه گفتین چرا ؟نیشخند

_چون مورچه موقع خواب پشه بند میزده !نیشخند

/ 0 نظر / 5 بازدید