تحول !

همیشه دنبال اون تلنگر بزرگه و متحول شدن یهویی ام!چیزی که بیشتر کسایی که راه زندگیشون تغییر کرده ازش حرف میزنن و میگن فلان روز این اتفاق افتاد و یهویی از فردا شیوه ی زندگی کردنم عوض شد...

ولی تو این پنج شیش سالی که منتظرشم انگار واسه من اون اتفاق نمیفته... ده ها اتفاق مشابهِ اتفاقایی که اون افراد ِ مد نظر ِ من براشون افتاده ،تو زندگیم به وجود میاد ولی تغییری در کار نیست...یا شاید بهتره بگم تغییر بلند مدت

فکر کنم قرار نیست بیفته، قرار نیست یهویی باشه، باید خودم برم دنبالش...

/ 4 نظر / 42 بازدید
الهه

از تو حرکت از کائنات هم برکت[نیشخند][خنثی][عینک]

حانیه

اینا همه به درجه ی بالای لجبازی مربوط میشه!هی اتفاقات میگه اوهوی مهسا من اومدم تو رو تغییر بدم آفرین دخترم تغییر کن ضایع نشم تو میگی هه عمرا!??

قالیچه پرنده

به شدت احساس هم دردی!!! آدم به این نتیجه می رسه اتفاقه فقط بهانه س!