حس آرامش !

فرض کنید رفتید یه جای آرومنیشخند

خیلی خیلی آرومنیشخند

جایی که توش احساس آرامش میکنننیشخند

و قدیمیا بهش میگفتن خلاءنیشخند

در زبان فارسی موال هم گفته میشهمتفکرنیشخند

میتونید بهش توالت هم بگیدنیشخند

به WC هم معروفهنیشخند

و نهایتا دستشوییاوهنیشخند

خوب برگردیم سر جای اولنیشخند

فرض کنید رفتین یه جای  آروم که محل تفکر و توش آدم احساس آرامش میکنهنیشخند

حسابی تو فکریدمتفکرنیشخند

بعد یهو یه حس دیگه بهت دست میدهتعجبنیشخند

حسی شبیه سوزش ! یا شایدم بدتر از اون !نگرانناراحتگریه

بعد کم کم به خودت میای و میفهمی شیر آب گرم و سرد و اشتباه گرفتی !!نیشخند

مثل همیشه مدیونید اگه فکر کنید اون آدم بالا من بودم....

/ 0 نظر / 6 بازدید