امید تازه !
ساعت ۱٢:٠٥ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: گل شانس ،گل بامبو

من گل بامبو (شانس) دوست دارم.

چون کم تر پژمرده میشود و برای من که شیفته ی گل و گیاهم مناسب است.

ذر سفر قشم خواستم گل بامبو بخریم.معمولا گل بامبو را باید به تعداد فرد خرید.

آقای فروشنده ام گفت یکدانه اش شانس است 3تا ثروت 5تا سلامتی و 7تا ازدواج !

برای من که دوتا میخواستم انتخاب کمی مشکل شد پس 3تا خریدم به امید اینکه روزی روی دست بیل گیتس بزنم !

چرا دروغ ! چند وقتیست نا امید شده ام.

نه از زندگیم بلکه از خودم !

چندیست که یکی از این بامبو ها بیخودی پژمرده شده است و کلا رفته روی اعصابم.

ولی امروز با دیدن آن بامبویی که زرد شده انگار نور روشنی را در دلم پیدا کردم.

برایم عجیب بود برگی به آن حساسی هنوز سبز مانده و گل زرد شده است...