چیزی که به آن اعتقاد دارم...
ساعت ۳:٥٤ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۸ فروردین ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: نصیحت

این نصیحتیست که میتوانم به تمام هم جنسانم بکنم :

اگر بیست مرد را با جذابیت و زیباییت کشتی به خود افتخار نکن ! وقتی یک مرد را توانستی بیست سال برای خودت نگه داری آن موقع است که میتوانی به خود افتخار کنی...