کلاس های پربار روانشناسی !
ساعت ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢۳ فروردین ۱۳٩۱   کلمات کلیدی: دخملم ،روانشناسی ،ابوعلی سینا

اون روز سر زنگ روانشناسی طبق معمول بیکار بودیمنیشخند

حوصلمون سر رفته بود حرف بچه و اینا شد به این مطلب رسید که وقتی یه زنجیر طلا رو جای نبض میگیرن میشه تشخیص داد به جنسیتش چی میشهمتفکر

من گفتم بابا اینا همه خرافاته چه اعتمادی میشه کردخیال باطل

معلمم گفت نه اینو ابو علی سینا گفته و علمیه من خودم واسم درست در اومداز خود راضی

خلاصه یه گردنبند بود اونو برداشتیم رو دست هممون امتحان کردیمنیشخند

روی دست من حرکت زنجیر دایره وار بود که یعنی دختره نیشخند

و دومی هم همینطوراز خود راضیخجالت

اینقدر ذوق زده شدم خنده

اینم کلاسای پربار روانشناسی