غلط کردن !
ساعت ۱۱:۳۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٧ امرداد ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: فامیل نوشت ،ارواح

خالم داشت میگفت من شنیدم اگه شب های جمعه از مرده ها یادی نکنی نفرین میکنن آدمونیشخندنیشخند

دختر خاله ی نیم وجبی:غلط کردننیشخندنیشخند